Vartika Adventure Vartika Kuiburi
   

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60  (อ่าน 4 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

attorney285

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 23156
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2570
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 248 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
-ความรู้เกี่ยวกับ อปท.ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 / 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
-บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลว.26 ธ.ค. 2557
-การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband)
-การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ระบบการบริหารงานบุคคล
-กระบวนการบริหารงานบุคคล
-แนวคิดเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard
-การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แนวข้อสอบ (ภาค ข) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับ อปท.ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 / 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
-บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลว.26 ธ.ค. 2557
-การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband)
-การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ระบบการบริหารงานบุคคล
-กระบวนการบริหารงานบุคคล
-แนวคิดเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard
-การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แนวข้อสอบ (ภาค ข) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31