Vartika Adventure Vartika Kuiburi
   

ผู้เขียน หัวข้อ: แจกแนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกร  (อ่าน 4 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

iampropostweb

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 26173
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน
- การรักษาสภาวะแวดล้อม
- การส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอยและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษา ความสะอาดและสวนสาธารณะ
- โครงการ/แผนงาน/นโยบาย ด้านการรักษาความสะอาด
- การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การรักษาความสะอาดที่สาธารณะและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่าง ๆ
- การนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้โขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔
- ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
- กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการ พ.ศ.2543
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


 
 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31