Vartika Adventure Vartika Kuiburi
   

ผู้เขียน หัวข้อ: รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

attorney285

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 46308
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_781094_th_6377030

รวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ผู้แต่ง : จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : 1 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 238 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
1.ประมวลกฎหมายอาญา (หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2551
3.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
หมวด1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หมวด2 พนักงานเจ้าหน้าที่
 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
4.พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
หมวด1 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวด2 คณะกรรมการ
ส่วนที่1 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการเฉพาะด้าน
หมวด 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวด 4 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งกองทุน
ส่วนที่ 2 การบริหารกองทุน
หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บทเฉพาะกาล
 
5.พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ.2549
 
6.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551
หมวด 1 การประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางลิเล็กทรอนิกส์
หมวด 2 การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 3 การห้ามประกอบธุรกิจ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
 
7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2559
หมวด 1 การประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 2 การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 3 การห้ามประกอบธุรกิจ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
 
8.ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
-ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
   
9.ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
10.ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
 
11.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง สำหรับผู้ประกาบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
หมวด 1 บททั้วไป
หมวด 2 การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษ ปรับทางปกครอง
ส่วนที่ 1 การพิจารณาทางปกครอง
ส่วนที่ 2 การกำหนดลงโทษปรับทางปกครอง
ส่วนที่ 3 คำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง
ส่วนที่ 4 การอุทธรณ์
ส่วนที่ 5 การบังคับโทษปรับทางปกครอง 
บทเฉพาะกาล
 
12.ประกาสคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559
หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ การแจ้งให้ทราบ
การขอขึ้นทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต
หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไป ในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 3 หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับธุรตกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท
ส่วนที่ 1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money)
ส่วนที่ 2 การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้บริการเครือข่าย อีดีซี(EDC network) และการให้บริการ สวิตช์ชิ่งในการชำรเงิน (Transaction Switching)
ส่วนที่ 3 การให้บริการหักบัญชี(Clearing)
ส่วนที่ 4 การให้บริการชำระดุล(Settlement)
ส่วนที่ 5 การให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย
ส่วนที่ 6 การให้บริการรับชำระเงินแทน
ส่วนที่ 7การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเคดิตที่ ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
 
-ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2559
 
13.ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวน สอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20170714182256_b.jpg

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย) 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31