View full version: อุตสาหกรรม เครื่องจักร
 1. อะไหล่ และก็การบูรณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำบ้านได้แก่ พัดลม
 2. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มระนอง
 3. หัวบรรจุขวดน้ำดื่ม 12,20,24 หัวบรรจุ
 4. เครื่องกรองถุงผ้า
 5. คลอรีนน้ำ 10%
 6. ระบบรีเวิสออสโมชิส (R.O)อัตรากำลังการผลิต 3000 ลิตรต่อวัน
 7. น้ำยาแอนตี้สเกล ก่อนเข้าRO
 8. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม
 9. เครื่องอบฟิล์มแพ็คโหล สามารถปรับระดับได้
 10. เครื่องกรองน้ำ สแตนเลส 2 คอลัมน์
 11. ไส้เมมเบรน RO อุตสาหกรรม
 12. ปั๊ม FEED เคมี ยี่ห้อ ยี่ห้อ Injecta
 13. เครื่องล้างถังภายนอก (อัตโนมัติ) ขนาด 20 ลิตร
 14. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มมุกดาหาร
 15. อย่าปล่อยให้น้ำดื่มเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องขจัดด้วยถังกรองสแตนเลส
 16. รับติดต้ั้งโรงงานน้ำดื่ม RO 24,000 ลิตร/วัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบครบชุด
 17. รับผลิตสายค้องบัตร ราคาถูก 081-374-5428
 18. ขั้นตอนการที่มอเตอร์ พลังงานแม่เหล็ก สร้างพลังงานให้กับพวกเราได้ไม่เคยสิ้นสุด 
 19. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มแม่ฮ่องสอน
 20. เครื่องวัด ค่าน้ำ TDS
 21. สารกรองคาร์บอน (Carbon)
 22. เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น
 23. เครื่องวัดค่าน้ำต่างๆ
 24. เครื่องล้างขวด 20 หัว (มีปั๊ม)
 25. ถังกรองสแตนเลส ขนาด 6-60 นิ้ว
 26. ปั๊มจ่าย SHURFLO
 27. หัวบรรจุขวด 20 หัว
 28. สารกรองเรซิ่น MINOVA
 29. เครื่องล้างถังเอ็นปั่น(ถอดแกนได้ )
 30. เครื่องกรองน้ำดื่ม RO. อุตสาหกรรม
 31. เครื่องกรองน้ำดื่ม SOFT + RO อัตรา 3000 ลิตร/วัน
 32. แนวทางการ สำหรับการซื้อพัดลมไฟฟ้า
 33. เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Uni Pure Blue
 34. สารกรองคาร์บอน BIOSIS
 35. สารกรอง Active Carbon ไบโอซิส
 36. สารกรองเรซิ่น Extrepure
 37. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มสุราษฎร์ธานี
 38. ฝา Vessel Membrane สแตนเลส 4
 39. ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6-60 นิ้ว
 40. เครื่องอบฟิล์มหดแพคโหล
 41. เครื่องล้างถังภายใน 2 หัวล้าง
 42. เครื่องผลิตแสงยูวี UV
 43. บริการล้างไส้เมมเบรน RO.
 44. สารกรองน้ำเรซิน
 45. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มมหาสารคาม
 46. เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น ราคา 6500 บาท
 47. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มลพบุรี
 48. ไส้เมมเบรน RO อุตสาหกรรม
 49. กระดาษวัด pH 0-14
 50. Reverse Osmosis 3000 L./Day