View full version: อุตสาหกรรม เครื่องจักร
 1. เครื่องล้างขวดภายใน ขนาด 24 หัว ราค า9500บาท
 2. แนวทางการเลือกเครื่องมือแท่นตัดกระแสไฟฟ้า
 3. สารกรองน้ำคาร์บอน METRA
 4. กระดาษวัดค่า PH
 5. เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ TREATON
 6. สารกรองคาร์บอน BIOSIS
 7. กระบอก Vessel Membrane สแตนเลส
 8. สารกรองเรซิ่น ยี่ห้อ PURE FAST
 9. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มอุดรธานี
 10. จำหน่ายและซ่อม INVERTER MOTOR SERVO PLC HMI โรงงานทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Inverte
 11. ลืมกุญแจ กุญแจหาย ช่างกุญแจเขตลาดพร้าว101
 12. เครื่องวัด TDS
 13. เครื่องล้างถังภายนอก 20 ลิตร 2 หัวล้าง
 14. แผ่นล็อคคอขวด 12, 20, 24 ช่อง
 15. สารกรองคาร์บอน BIOCAT ID600
 16. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มสุพรรณบุรี
 17. เครื่องกรอง RO. 24,000 ลิตร / วัน
 18. เครื่องล้างถังเอ็นปั่น
 19. เครื่องกรองน้ำ RO. 40,000 ลิตร/วัน
 20. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม R.O 12,000 ลิตร/วัน
 21. เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม 12-20-24 หัว
 22. สารกรองน้ำเรซิ่น ยี่ห้อ Lewatit
 23. เครื่องล้างถังภายใน ขนาด 20 ลิตร
 24. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มบึงกาฬ
 25. เครื่องล้างขวด 20 หัว
 26. เครื่องอบฟิล์มหดแพคโหล
 27. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มบึงกาฬ
 28. แอร์บ้าน
 29. รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มสระแก้ว
 30. สารกรองคาร์บอน BIOSIS
 31. น้ำยาแอนตี้สเกล ก่อนเข้า RO 1900 บาท
 32. ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรมเมมเบรน 4x40 / 8x40 นิ้ว
 33. ไส้กรองขนาด 10 นิ้ว
 34. เครื่องกรองน้ำ สำหรับแขวนผนัง
 35. ถังกรองไฟเบอร์
 36. เครื่องวัด TDS Blue
 37. คลอรีนผง 65%
 38. รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย 6,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ)
 39. เครื่องผลิตแสง UV
 40. ปั๊ม FEED เคมี ยี่ห้อ ยี่ห้อ Injecta
 41. รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มRO 36,000 ลิตร/วัน
 42. ถังกรองเหล็ก
 43. สารกรองคาร์บอน BIOSIS
 44. เครื่องล้างถังเอ็นปั่น(ถอดแกนได้ )
 45. ถังกรองเซรามิคขนาด5 10 15 20 30 ไส้
 46. รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย 24,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ)
 47. ปั๊มอัดเมมเบรน RO. (ปั๊มตั้ง)
 48. ปั๊มเคมี SUPER DOSE
 49. เครื่องกรองน้ำ สำหรับแขวนผนัง
 50. หัวบรรจุน้ำดื่ม 12-20-24 หัวบรรจุ