ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ธงชาติไทยมีกี่สี [คำตอบคือ 3 ให้ใส่แค่ตัวเลข]:

อัพโหลดภาพ

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: attorney285
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2018, 01:27:16 PM »

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 3 ครบทุกเนื้อหาและแนวข้อสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4596

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 3 ครบทุกเนื้อหาและแนวข้อสอบ
ผู้แต่ง : พิฆเณศ นิภารัตน์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : 648 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162137297
 
คำนำ
 
 
        ข้อสอบ ก.พ. เป็นคำที่เรียกกันง่าย ๆ คุ้นเคยกันดีมาตลอดห้าถึงหกทศวรรษมีประวัติศาสตร์ยาวนานขนานไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยทุกยุคทุกสมัยถ้าว่ากันตามจริง เมื่อเปรียบเทียบการสอบ ก.พ. ก็คือการสอบของบรรดาเหล่าจอหงวนในราชอาญาจักรจีนสมัยก่อนนั่นเอง ข้อสอบ ก.พ. คือข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถของบุคคล (ปัญหาชนสัญชาติไทย) เพื่อจะพร้อมทั้งร่างการและจิตใจมาเป็นข้าราชการของประเทศ (ไทย) นั่นเอง หากจะกล่าวอย่างไม่ผิด ปัญญาชนที่ผ่านมาข้อสอบคัดเลือก ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. ก็ไม่ต่างกับจอหงวนที่ผ่านการสอบในสมัยโบราณ
        ปัจจุบัน การเปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการมีหลายระดับและหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับนโยบายการรับเข้า มีทั้งวุฒิ ปวช. ปวส. (ประกาศนียบัตรทั่วไป เทียบเท่า) จนถึง ป.ตรี - โท - เอก และมีการสอบวิชาเฉพาะสาขา (ความถนัด) อีกด้วย
   หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ระดับ 3 เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อสอบที่มีมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อค้นหาจุดเหมือนและจุดต่างของแนวข้อสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบได้ทดลองทำข้อสอบ สำหรับ ภาค ก. (ก.พ. 3-4) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามหลักสูตรการสอบ ก.พ. ปัจจุบัน ประกอบด้วยวิเคราะห์ สรุปเหตุผลภาคคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและอธิบาย โดยทีม The Mentor ( ที่มี อ.พิฆเณศ นิภารัตน์ ผู้คร่ำหวอดในวงการข้อสอบมา 3 ทศวรรษแล้ว)
        หากจะวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสอบ ก.พ. ในระดับ 3-4 อาจเปรียบเทียบได้กับข้อสอบในต่างประเทศได้มากมาย เช่น SAT, GMAT และ GRE (บางส่วน) ในบางโอกาสพบว่า ข้อสอบ ก.พ. ตรงกับ CBEST ของอเมริกาเลยด้วยซ้ำ โดยเฉพาะหมวดคณิตศาสตร์ นับว่าข้อสอบ ก.พ. ของไทยมีมาตรฐานสูงพอควร ดังนั้น ทีมผู้จัดทำจึงหวังว่าผู้อ่านที่เป็นปัญญาชนทั้งหลายที่มีความหวัง ความปรารถนาอย่างสูงที่จะเป็นข้าราชการ (ไทย) ที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรดอย่าละความเพียรพยายามลงแสวงหาต่อไป และใช้ธรรมะข้อความเพียรประดุจพระมหาชนก พร้อมกับการบริหารเวลาที่ดีก็จะประสบผลสำเร็จได้ ทีมงาน The Mentor ขอเอาใจช่วยและให้กำลังใจทางอ้อมแก่ทุกท่านที่เป็นเจ้าของหนังสือ “ ความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3” เล่มนี้
       ในโอกาสนี้ อันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านการบริหารระดับบนของรัฐ และผ่านพ้นวิกฤตการเมืองมาหมาด ๆ เข้าสู่ยุคการปฏิรูปทุกด้านของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและระบบราชการ การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าเทียบชั้นกับอารยประเทศได้นั้น ตัวบ่งชี้สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของประชากรในประเทศนั้น ๆ การแสวงหาความรู้ ความแตกฉานทางปัญญา การสัมฤทธิผลแห่งการศึกษา ย่อมบอกถึงคุณภาพปัญญาชนของประเทศไทยได้ ผู้เขียนและทีมงานขออวยพรให้ทุกท่านที่เป็นปัญญาชนได้สัมฤทธิผลดังกล่าวที่ว่ามานี้ทุกประการ
   ด้วยความปรารถนาดี
   The Mentor
สารบัญ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์
- จำนวน
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- ข้อมูล
- ตรรกศาสตร์
- ความน่าจะเป็น
- เซต
- สรุปแนวข้อสอบ ก.พ. ส่วนคณิตศาสตร์ขั้นสูง
- เฉลยพร้อมอธิบายแนวข้อสอบ ก.พ. ส่วนคณิตศาสตร์ขั้นสูง
- ข้อสอบ ก.พ. ภาคคณิตศาสตร์
- เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาคคณิตศาสตร์
- พื้นที่และปริมาณ
- อัตราส่วนและร้อยละ
- ระยะทางและความเร็ว
- ดอกเบี้ย
- ลำดับและอนุกรม
- โจทย์ทดสอบอนุกรม
- เฉลยทดสอบอนุกรม
- โจทย์อนุกรม
- เฉลยอนุกรม
- ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์
- เฉลยพร้อมวิธีคิด
- การคำนวณหลักทางคณิตศาสตร์หมวดเบ็ดเตล็ด
- โจทย์ด้านวิเคราะห์เชิงมิติสัมพันธ์
- แบบทดสอบมิติสัมพันธ์
- เฉลยพร้อมแนวคิดแบบทดสอบมิติสัมพันธ์
- การอุปมาอุปไมยด้วยภาพ
- โจทย์แบบทดสอบเชิงอุปมาอุปไมย
- เฉลยพร้อมคำอธิบายแบบทดสอบเชิงอุปมาอุปไมย
- อุปมาอุปไมยด้วยภาพเชิงเรขาคณิต
- แนวข้อสอบ ก.พ.
- ด้านอุปมาอุปไมยทรงเรขาคณิต
- เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ด้านอุปมาอุปไมยทรงเรขาคณิต
 
เนื้อหาทางภาษาไทย
- การสะกดคำในภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคำ
- เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคำ
- การอ่านคำอย่างถูกต้องในภาษาไทย
- โจทย์ข้อสอบ ก.พ. เรื่องการอ่าน
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ ก.พ. เรื่องการอ่าน
- เนื้อหาหลักภาษาไทยว่าด้วยเรื่องคำและกลุ่มคำ
- โจทย์ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย
- ราชาศัพท์ในภาษาไทย
- สำนวนและคำพังเพยในภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถทางด้านอื่น ๆ ในภาษาไทย
- โจทย์ตัวอย่าง ข้อสอบ ก.พ. ภาคภาษาไทย
- แบบทดสอบชุดพิเศษ ก.พ. ภาคภาษาไท
- เฉลยแบบทดสอบชุดพิเศษ ก.พ. ภาคภาษาไทย
- ความเข้าใจภาษา (ไทย) จากการอ่าน
- ตัวอย่างข้อสอบเรื่องการอ่านจับใจความและทำความเข้าใจบทความ
- แนวข้อสอบการอ่านจับใจความและความเข้าใจภาษาไทย
- หมวดความเข้าใจภาษาด้วยการอ่าน
 
เนื้อหาทางภาษาอังกฤษ
- Grammar
- ความรู้อังกฤษพื้นฐานที่จำเป็น
- แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ ก.พ.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31